image

50 jaar

ERVARING
Telen in een betere wereld

Duurzaamheid

image

Wat doet Molenaar Agriculture aan duurzaamheid?

Zonnepanelen: Het dak van onze schuur is bedekt met 488 zonnepanelen.

UV verlichting: De spoelmachine en de verdampers van onze koelcellen zijn uitgerust met UV verlichting om op een natuurlijke wijze schimmels en bacteriën te reduceren.

Global GAP gecertificeerd: Dit certificaat stimuleert de toepassing van goede landbouwpraktijken en maakt de consument duidelijk dat in het bedrijf levensmiddelen worden geproduceerd met een minimale milieu-impact door minder chemische stoffen te gebruiken en verstandig om te gaan met de veiligheid en gezondheid van mens en dier.

Groenbemester: een groene teelt als bodemverbeteraar voordat wij de pioenenstekken planten.

Bokashi: een natuurlijke manier van bemesting, een manier om organische reststromen om te zetten in rijke bodemverbeteraar.

image
image
image
image